• 09-04-2013, 00:33:15
  #1
  1/2
  Merhabalar,

  Yazdığım bir uygulamalada kullandığım sql sorgu cümleciği çok uzun süreler sonunda sonuçları getiriyor. Halbu ki aynı sorguyu sql management studio da çalıştırdığımda ise saniyeler içerisinde neticeyi alabliiyorum. Her ne hikmetse sadece group by kullandğım sorgularda bunu yapıyor, onun haricindeki tüm sorgularım tıkır tıkır çalışıyor.

  Acaba sorun neyden kaynaklanıyor?

  Kullandığım connecting string parametrem;

  HTML-Kodu:
  string baglantiParametresi = "Data Source=10.6.150.147;Initial Catalog=Lokal_Data;User ID=LocalUser;Password=123456;";
  Kod;

  private void Index_Raporlama()
      {
        try
        {
          DateTime dt1 = Convert.ToDateTime(dateTimePicker7.Value.ToString());
          String sdate = dt1.ToString("yyyy-MM-dd 00:00:00");
  
          DateTime dt2 = Convert.ToDateTime(dateTimePicker8.Value.ToString());
          String edate = dt2.ToString("yyyy-MM-dd 23:00:00");
  
          tablo15.Clear();
  
          baglanti.ConnectionString = baglantiParametresi;        
          baglanti.Open();        
          
          komut15.Connection = baglanti;
  
          string t15Sorgu1 = " SELECT CAST(abl.UpdateDate AS DATE),u.Name+' '+u.LastName,t.DocumentTypeName,COUNT(DISTINCT ab.tArchiveBasketId),COUNT(DISTINCT abd.tArchiveDocumentId),'INDEX' ";
          string t15Sorgu2 = " FROM tArchiveBasket AS ab with(nolock) ";
          string t15Sorgu3 = " ";
          string t15Sorgu4 = " INNER JOIN tArchiveBasketStatusLog AS abl with(nolock) on ab.tArchiveBasketId = abl.tArchiveBasketId ";
          string t15Sorgu5 = " INNER JOIN tArchiveDocument AS abd with(nolock) ON abl.tArchiveBasketId = abd.tArchiveBasketId ";
          string t15Sorgu6 = " INNER JOIN dbo.tArchiveDocumentType AS t ON abd.tArchiveDocumentTypeId = t.tArchiveDocumentTypeId ";
          string t15Sorgu7 = " INNER JOIN dbo.tArchiveUser AS u ON abl.tUserId = u.tArchiveUserId ";
          string t15Sorgu8 = " ";
          string t15Sorgu9 = " WHERE ISNULL(abd.Deleted,0)=0 AND (abl.UpdateDate BETWEEN " + " '" + sdate + "' " + " AND " + " '" + edate + "' ) AND ";
          string t15Sorgu10 = " abl.CurrentBasketStateId=0 AND abl.NextState=1 ";
          string t15Sorgu11 = " ";
          string t15Sorgu12 = " GROUP BY CAST(abl.UpdateDate AS DATE),u.Name+' '+u.LastName,t.DocumentTypeName ";
          string t15Sorgu13 = " ";
          string t15Sorgu14 = " ";
  
  
          string SQL15 = t15Sorgu1 + t15Sorgu2 + t15Sorgu3 + t15Sorgu4 + t15Sorgu5 + t15Sorgu6 + t15Sorgu7 + t15Sorgu8 + t15Sorgu9 + t15Sorgu10 + t15Sorgu11 + t15Sorgu12 + t15Sorgu13 + t15Sorgu14;
          
          komut15.CommandText = SQL15;
          adaptor15.SelectCommand = komut15;       
          adaptor15.Fill(tablo15);
  
          Raporlama_Bolumu_Listview();
  
          for (int j = 0; j < tablo15.Rows.Count; j++)
          {
            listView8.Items.Add(tablo15.Rows[j].ItemArray[0].ToString());
            listView8.Items[j].SubItems.Add(tablo15.Rows[j].ItemArray[1].ToString());
            listView8.Items[j].SubItems.Add(tablo15.Rows[j].ItemArray[2].ToString());
            listView8.Items[j].SubItems.Add(tablo15.Rows[j].ItemArray[3].ToString());
            listView8.Items[j].SubItems.Add(tablo15.Rows[j].ItemArray[4].ToString());
            listView8.Items[j].SubItems.Add(tablo15.Rows[j].ItemArray[5].ToString());          
  
            listView8.Items[j].BackColor = System.Drawing.Color.Red;
          }
  
          baglanti.Close();
  
          Kayit_Adeti7();
  
        }
        catch (Exception hata)
        {
          MessageBox.Show(hata.ToString(), "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
  
      }
  Amatör Müzikler
 • Sponsor Reklam
 • 09-04-2013, 00:50:44
  #2
  1/2
  gözüme takılan group by da yapılan cast işlemi.. onu kaldırıp dener misiniz performansta nasıl bi değişiklik olacak?

  ayrıca sql serverdaki performansı ile ado.net teknolojisini karşılaştırmamak lazım.. daha hızlı bir şey bakıyorsanız no sql e yönelebilirsiniz..
  Lütfen özel mesaj atmak yerine sorularınızı forum üzerinden sorun.
 • 11-04-2013, 15:35:39
  #3
  1/2
  SQL Server'da execution plan kontrolü yaptın mı ? ve sanırım sorguyu biraz daha düzenleyebilirsin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319