Koineks
 • 11-10-2009, 17:52:28
  #1
  1/2
  aşağıdaki iletişim sayfasını sadece örnek olarak indirdim. kendime göre bu sayfayı düzenliyorum ancak sadece 'deneme@deneme.com' bilgisinin veritabanından çekilmesini istiyorum. bunu nasıl yapabilirim?

  veri; 'ayar' tablosunun 'email' sütununda bulunuyor

  PHP- Kodu:
  <?php 

  function gonder($ad,$soyad,$mail,$konu,$mesaj)
      {
          
  $kimden "www.deneme.com";
          
  $baslik "Yeni Bir Mesaj Gönderildi!";
          
  $sablon '<table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td height="30" colspan="3" align="center" bgcolor="#0099CC"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#FFF;">Yeni Bir Mesaj Gönderildi.</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100" height="25" align="left" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">Adý</span></td>
      <td width="5" align="center" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">:</span></td>
      <td width="281" align="left" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">'
  $ad '</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="25" align="left" bgcolor="#F3F3F3"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">Soyadý</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#F3F3F3"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">:</span></td>
      <td align="left" bgcolor="#EEEEEE"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">'
  $soyad .'</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="25" align="left" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">Mail Adresi</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">:</span></td>
      <td align="left" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">'
  $mail .'</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="25" align="left" bgcolor="#EEEEEE"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">Konu</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#EEEEEE"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">:</span></td>
      <td align="left" bgcolor="#EEEEEE"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">'
  $konu .'</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="25" align="left" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">Mesaj</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">:</span></td>
      <td align="left" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">'
  $mesaj .'</span></td>
    </tr>
  </table>'
  ;
          
          
  $header="From: $kimden\r\n"."Content-Type: text/html; Charset=UTF-8\r\n";
          
  mail ("deneme@deneme.com",$baslik,$sablon,$header);
          
          if (
  mail) { echo '<table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1px solid #666; padding:5px; margin-bottom:10px;"><tr><td align="center"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#006600;">Mesajýnýz Bize Ulaþmýþtýr. Ýlginiz Ýçin Teþekkür Ederiz.</span></td>
  </tr></table>'
  ; }
          else { echo 
  '<table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1px solid #060; padding:5px; margin-bottom:10px;"><tr><td align="center"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#006600;">Mesajýnýz Gönderilirken Bir Sorun Meydana Geldi.</span></td>
  </tr></table>'
  ; }
          
      }

      if (@$_GET[
  'islem'] == "gonder") { gonder($_POST['ad'],$_POST['soyad'],$_POST['mail'],$_POST['konu'],$_POST['mesaj']); }

  ?>
  <form action="iletisim.php?islem=gonder" method="post" style="margin: 0px;">
  <table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1px solid #666;">
    <tr>
      <td height="30" colspan="3" align="center" bgcolor="#0099CC" style="border-bottom:1px solid #666;"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#FFF;">Ofis Soft Ýletiþim Formu</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="103" height="30" align="left" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">&nbsp;Adýnýz</span></td>
      <td width="5" align="center" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">:</span></td>
      <td width="292" align="center" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">
      <input type="text" name="ad" style="width:280px; border:1px solid #666;" /></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="30" align="left" bgcolor="#F3F3F3"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">&nbsp;Soyadýnýz</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#F3F3F3"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">:</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#EEEEEE"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">
        <input type="text" name="soyad" style="width:280px; border:1px solid #666;" id="soyad" />
      </span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="30" align="left" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">&nbsp;Mail Adresiniz</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">:</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">
        <input type="text" name="mail" style="width:280px; border:1px solid #666;" id="mail" />
      </span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="30" align="left" bgcolor="#EEEEEE"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">&nbsp;Konu</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#EEEEEE"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">:</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#EEEEEE"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">
        <input type="text" name="konu" style="width:280px; border:1px solid #666;" id="konu" />
      </span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="30" align="left" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">&nbsp;Mesaj</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">:</span></td>
      <td align="center" bgcolor="#F5F5F5"><span style="font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#000;">
        <textarea name="mesaj" rows="5" style="width:280px; border:1px solid #666;"></textarea>
      </span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="38" align="left" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
      <td align="center" bgcolor="#F5F5F5">&nbsp;</td>
      <td align="center" bgcolor="#F5F5F5"><input type="submit" value="Gönder" style="border:1px solid #666; background-color:#0099CC; color:#FFF; padding:2px;" /></td>
    </tr>
  </table>
  </form>
  teşekkürler
  Kompleksif kişiliğin acizliği deyin, geçin..
 • Sponsor Reklam
 • 11-10-2009, 18:14:16
  #2
  1/2
  WHERE mail="deneme@deneme.com"

  bunu biliyormusun ? denedinmi ?
 • 11-10-2009, 18:29:11
  #3
  1/2
  yok where kasdetmedim. benim istediğim şu. sitenin bir admin paneli var ve buradan siteye ait eposta adresini falan değiştirebiliyorum. iletişim formundan gönderilen verinin gideceği mail adresininde veritabanından çekilmesini istiyorum. yani veritabanında 'mail@mail.com' yazıyorsa bu adrese gidicek. aşağıdaki bölüm dinamik olucak yani

  PHP- Kodu:
  mail ("deneme@deneme.com",$baslik,$sablon,$header); 
  Kompleksif kişiliğin acizliği deyin, geçin..
 • 11-10-2009, 18:55:12
  #4
  1/2
  select ile db deki site mailini çekin ve bi değişkene yükleyin sonra o değişkeni mail() e gömün

  $data = mysql_fetch_assoc(mysql_query('select mail from genelayarlar'));

  mail ($data['mail'],$baslik,$sablon,$header);


  gibi..