Aspire
Koineks
 • 16-02-2017, 09:50:24
  #1
  1/2
  Arkadaşlar Merhaba
  Aşağıdaki Kodda veritabanındaki epostanın kayıtlı olup olmadığını kontrol ediyor. Ancak var ise veriyi mysql aktarmıyor tamam.Klasöre resimi yüklüyor. Yüklememesi gerek.

  Gösterdiği Hata Kodu
  Girdiğiniz e-posta kullanımda !
  Warning: Column count doesn't match value count at row 1 in C:\AppServ\www\kayit\includes\ez_sql_mysql.php on line 233
  Fotoğrafınız Başarıyla Yüklendi.

  PHP- Kodu:
              <?php
  include 'includes/baglanti.php';
  require 
  'includes/class.upload.php';

  $eposta trim($_POST['eposta']);

   

  if(empty(
  $eposta)){

     echo
  'Eposta alanı boş olamaz';

  }else{

   
  $sonuc mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(id) FROM kayityap WHERE eposta ='$eposta'"));

  if(
  $sonuc[0] > 0) echo'Girdiğiniz e-posta kullanımda !' ; else echo'Girdiğiniz e-posta kullanılmamakta ';
              }{
                   
  $image = new Upload$_FILES'resim' ] ); 
                  if ( 
  $image->uploaded ) { 
                      
  // maksimum yüklenecek dosya boyutu belirlenir. 1024 = 1KB 
                         
  $image->file_max_size '2097152'
              
                          
  $adiniz        =    $_POST["adiniz"]; 
                          
  $soyadiniz    =    $_POST["soyadiniz"]; 
                          
  $eposta    =    $_POST["eposta"]; 
                 
          
  /* Resmi Yeniden Adlandır */ 
                 
                          
  $image->file_new_name_body substr(base64_encode(uniqid(true)), 030); 
                          
  // resmi jpg Zorunluluğu 
                          
  $image->allowed = array ( 'image/*' ); 
                          
  // resmi jpg formatına convert edelim 
                          
  $image->image_convert 'jpg'
                          
  // jpg resimlerin kalitesini ayarlamak için kullanılır 
                          
  $image->jpeg_quality 50
                          
  // upload klasörüne değişiklik yapmadan kayıt et 
                          
  $image->Process'upload/' ); 
                          
  // maksimum yüklenecek dosya boyutu belirlenir. 1024 = 1KB 
                          
  $image->file_max_size '2097152'
                          
                          
  $imagebuyuk $image->file_dst_name
                          
  /** 
                           * Resmi Farklı Boyutta Kayıt Et 
                           */ 
                          // yeniden farklı boyutta kayıt et (200x100) 
                      
  $image->file_new_name_body 'thumb_2017'
                          
  $image->image_convert 'jpg'
                          
  $image->image_resize true
                          
  $image->image_ratio_crop true
                          
  $image->image_x 200
                          
  $image->image_y 200
                          
  // sadece resim formatları yüklensin 
                          
  $image->allowed = array ( 'image/*' ); 
                           
                          
  $image->Process'upload/thumbnail' ); 

                          if(
  $image->processed){ 
                                                   
                          
  $imagekucuk $image->file_dst_name
                          
                          
  $imagebuyuk $imagebuyuk
                          
                          
  $sorgu $db->query(" INSERT INTO kayityap (adiniz,soyadiniz,eposta,resimkucuk,resimbuyuk) VALUES ('$adiniz','$soyadiniz''$eposta','$imagekucuk','$imagebuyuk') "); 
                          
                          echo 
  '<center><font size="5" style="color:green">'.'Fotoğrafınız Başarıyla Yüklendi.'.'</font></center>';  
                          } else  { 
                                                   
                          print 
  'Bir sorun olustu: '.$image->error
                                                   
                          } 
                                   
                      }         
                  }

                  
   
  // bu else olmasa da olur kafana göre.
  ?>
  Veritabanında kaydı olmayan eposta yazınca resimi klasöre yüklüyor. Ancak Veriyi mysql yazmıyor. Hata veriyor.

  Hata Kodu :
  Girdiğiniz e-posta kullanılmamakta
  Warning: Column count doesn't match value count at row 1 in C:\AppServ\www\kayit\includes\ez_sql_mysql.php on line 233
  Fotoğrafınız Başarıyla Yüklendi.

  Hatayı Gösteren Kod Aşağıda 233 satır Yazan yerde.

  PHP- Kodu:
      <?php
              
  {
                  
  $is_insert true;
                  
  $this->register_error($str);
  233 satır >>>        $this->show_errors trigger_error($str,E_USER_WARNING) : null;
                  return 
  false;
              }
              
              
  ?>
 • Sponsor Reklam
 • 17-02-2017, 20:00:25
  #2
  1/2
  Arkadaşlar nerede hata yaptım bakabilirmisiniz.