Merhabalar. Bir projede kullanmak üzere Apple'ın "https://checkcoverage.apple.com/" adlı sitesi üzerinden php curl ile IMEI yada seri numarasını girerek ürünün garanti durumunu almak istiyorum. (Örnek IMEI: 359209071801769) Sitede captcha var, aşağıda bulunan kodlarda captchayı da kullanıcıya yazdırark geçmeye çalıştık, her şey tamam ama sağlıklı post edemedik. Captchayı geçebilirsek mükemmel olur ama geçemesek de çok sorun değil. Forumdan @ReQueM arkadaşımız sağolsun uğraştı ama post olayını halledemedik. Kodlar aşağıdaki gibidir, bir bakabilir misiniz?


PHP- Kodu:
<?php
    $cookie 
"cookie.txt";

    if(!
$_POST){
    
$curl curl_init(); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_URL"https://checkcoverage.apple.com/gc?t=image&timestamp=".round((microtime(true) * 1000) - (60*60*3/1000)));
    
curl_setopt($curlCURLOPT_REFERER"https://checkcoverage.apple.com/tr/tr/"); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_USERAGENT$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_ENCODING"gzip");
    
curl_setopt($curlCURLOPT_CUSTOMREQUEST'GET');
    
curl_setopt($curlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_VERBOSEtrue); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
    
curl_setopt($curlCURLOPT_COOKIEFILE$cookie);
    
curl_setopt($curlCURLOPT_COOKIEJAR$cookie);
    
$gv curl_exec($curl);

    
$sadf json_decode($gvtrue);

    echo 
'<form action="" method="post">';
    echo 
'<img src="data:image/jpeg;base64,'.$sadf["binaryValue"].'" /><br />';
    echo 
'Type Captcha Code <input type="text" name="captcha" /><br />';
    echo 
'Type IMEI<input type="text" name="imei" /><br />';
    echo 
'<input type="submit" value="Run" />';
    echo 
'</form>';
    
curl_close($curl);
    }else{
    
$imei $_POST["imei"];
    
$captcha $_POST["captcha"];

    
$curl curl_init(); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_URL"https://checkcoverage.apple.com/tr/tr/");
    
curl_setopt($curlCURLOPT_REFERER"https://checkcoverage.apple.com/tr/tr/"); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_USERAGENT$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_ENCODING"gzip");
    
curl_setopt($curlCURLOPT_CUSTOMREQUEST'GET');
    
curl_setopt($curlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTtrue); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_VERBOSEtrue); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0); 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
    
curl_setopt($curlCURLOPT_COOKIEFILE$cookie);
    
curl_setopt($curlCURLOPT_COOKIEJAR$cookie);
    
preg_match('#csrfToken\: "(.*?)"#si'curl_exec($curl), $token);
    
$post "sno=$imei&ans=$captcha&captchaMode=image&CSRFToken=".$token[1]; 
    
curl_setopt($curlCURLOPT_POSTFIELDS$post);
    
$content preg_replace("/<head.*>/i""<head><base href='https://checkcoverage.apple.com/' />"curl_exec($curl), 1);

    if(
curl_exec($curl) === false){ 
    echo 
'Curl error: ' curl_error($curl); 
    }else{ 

    echo 
$content;
    } 
    
curl_close($curl);
    }
    
?>