Merhaba arkadaşlar aşağıdaki kod bloğumda .png ve .gif formatında resim eklerken sorun yaşıyorum sadece .jpg resimleri düzgün ekliyor yardımcı olur musunuz

$_FILES['resim']['type'] != "image/jpeg" && $_FILES['resim']['type'] != "image/jpg" | 
$_FILES['resim']['type'] != "image/gif" && $_FILES['resim']['type'] != "image/gif" | 
$_FILES['resim']['type'] != "image/png" && $_FILES['resim']['type'] != "image/png")
{ 
echo '<div style="width:100%; height:25px; padding-left:20px; font-weight:bold;">Resim yüklemediniz veya formatı yanlış lütfen tekrar deneyiniz.</div>';
}else { 
if($_FILES['resim']['type'] == "image/jpeg" | $_FILES['resim']['type'] == "image/gif" | $_FILES['resim']['type'] == "image/png") 
$uzanti=".jpg , .png , .gif"; 

$uploadedfile = $_FILES['resim']['tmp_name'];
$src = imagecreatefromjpeg($uploadedfile);
list($width,$height)=getimagesize($uploadedfile);
$zufall = rand(1,9999);
$newwidth=500;
$newheight=($height/$width)*500;
$tmp=imagecreatetruecolor($newwidth,$newheight);
imagecopyresampled($tmp,$src,0,0,0,0,$newwidth,$newheight,$width,$height);
$resim_kucuk = "../araclar/$zufall".'-'. $_FILES['resim']['name'];
imagejpeg($tmp,$resim_kucuk,100);
imagedestroy($src);
imagedestroy($tmp);

Yukarıdaki kod yerine aşağıdakini kullandım, başka arkadaşlarımıza lazım olabilir diye ekliyorum.

switch($_FILES['resim']['type']) {
    case 'image/png';
      echo 'ieaieaie';
      $uzanti='png'; $olustur=imagecreatefrompng($_FILES['resim']['tmp_name']); $alinanGrafik=true; break;        
    case 'image/jpeg';
      $uzanti='jpg'; $olustur=imagecreatefromjpeg($_FILES['resim']['tmp_name']); $alinanGrafik=true; break;
    case 'image/pjpeg';
      $uzanti='jpg'; $olustur=imagecreatefromjpeg($_FILES['resim']['tmp_name']); $alinanGrafik=true; break;        
    case 'image/gif';
      $uzanti='gif'; $olustur=imagecreatefromgif($_FILES['resim']['tmp_name']); $alinanGrafik=true; break;

    default: $alinanGrafik=false;
  }
  if($alinanGrafik==true) {

    list($width,$height)=getimagesize($_FILES['resim']['tmp_name']);

    $zufall = rand(1,9999);  

    $newwidth=500;

    $newheight=($height/$width)*500;


    $tmp=imagecreatetruecolor($newwidth,$newheight);

    if($uzanti == 'gif' or $uzanti == 'png') {
      imagecolortransparent($tmp, imagecolorallocatealpha($tmp, 0, 0, 0, 127));
      imagealphablending($tmp, false);
      imagesavealpha($tmp, true);
    }

    imagecopyresampled($tmp,$olustur,0,0,0,0,$newwidth,$newheight,$width,$height);
    //$resim_kucuk = "../araclar/$zufall". $_FILES['resim']['name'];
    $resim_kucuk = '../araclar/'. $_FILES['resim']['name'];

    switch($uzanti) {
      case 'png'; imagepng($tmp, $resim_kucuk); $sonuc=true; break;          
      case 'jpg'; imagejpeg($tmp, $resim_kucuk); $sonuc=true; break;  
      case 'gif'; imagegif($tmp, $resim_kucuk); $sonuc=true; break;
      default: $sonuc=false;     
    }
    imagedestroy($olustur);
    imagedestroy($tmp);
    if($sonuc==true) {
      //$resim= "../slider/$zufall".$_FILES["resim"]["name"]; 
      $resim='../araclar/'.$_FILES['resim']['name'];

      move_uploaded_file($_FILES["resim"]["tmp_name"],$resim);