<?php 
	require_once('functions.php');
	include_once('simple_html_dom.php');
		
					$baglanti  		= curl_getir('xxx');
					$firstCut 	 		=  explode('<div class="menu-head">', $baglanti);
					$secondCut 	= explode('<div class="level2">', 	$firstCut[1]);
					$thirdCut 		= explode('<div class="clear">', 	$secondCut[1]);
					$htmlAl 	 		=  getHTML("xx", $thirdCut);
					
					
					$url 			 		=  "xx";
					$sayi 		 		=  6;
					$element  	  	= "a";
					$baglanUs = file_get_html("xxx");
					echo '<form action="" method="post">';
					echo '<select name="altKats">';
			
			
					for ($i=0; $i<$sayi; $i++) { 
					
					$katAdi = $baglanUs->find($element,$i)->innertext."<br>";
					$katLink = $baglanUs->find($element,$i)->href;
					echo '<option value="'.$katLink.'">'.$katAdi.'</option>';
				} 
					echo '</select>';
					echo '<input type="submit" value="Getir"></input>';
					echo '</form>';

			if (!empty($_POST['altKats']))
			{ 
					echo $_POST['altKats'];
					$urunAdres   = curl_getir('zzz'. $_POST['altKats']);
					echo $urunAdres;
					/* $urunHtml 	 = getHTML("xxx", $urunAdres);
					$urunBaglan = file_get_html("xxx");
					$urunAyir		 = $urunBaglan->html('div#menu',0)->innertext;
					echo $urunAyir; */
			}
?>
Kod kalın yazdığım yere kadar sorunsuz bir şekilde dönüyor. Ancak curl_getir fonksiyonundan sonra döndürmüyor. Bu nasıl bir sorundur böyle arkadaşlar, nasıl çözeceğim? curl_getir önceden çalışıyordu. file_get_contents olarak içerikleri almaya çalişiyorum yine çalişmiyor. altKats'ı ekrana yazdırabiliyorum ama URL'ine giremiyorum. Bu şekilde çalışmayan bir post methodum daha var. İşin garibi, bütün php sayfası boyunca çalişiyor; echo "aa"; desem yazdırıyor ancak form verilerini "name" i düzgünce vermeme rağmen çekmiyor. Burda da veriyi çekiyor, sayfayı yazdırmıyor . Genel bir mantık hatası falan mı yaptım acaba onu merak ediyorum?

--R10.NET; Flood Engellendi -->-> Yeni yazılan mesaj 17:40:21 -->-> Daha önceki mesaj 15:48:11 --

ÇÖZÜLDÜ!
Nasıl?
Önce curl'ü fonksiyondan çıkartıp, kontrol etmek için sadece post edildiğinde koşulunda kullandım. var_dump($data) ile içinde neler var onu öğrendim ve bool(false) değerini döndürdü. Ondan sonra, curl_exec komutunun hemen altına;
echo curl_getinfo($ch);
echo curl_errno($ch);
echo curl_error($ch); 'yi bastırttım. Hatanın kaynağı URL'i çözememesindenmiş. http://'yi kaldırdım ve çalıştı.