Aspire
Koineks
 • 04-02-2013, 17:24:23
  #1
  1/2
  Merhaba Arkadaşlar, Bugün sunucularıma gelen saldırı üzerine bu konuyu açıyorum .Sunucularında eklenti kullanmayıpda IPTables ile fixleyenler için açtım.HLDS Fake Players ın yeni 2012 sürümü çıktı bu sürümle beraber farklı port kombinasyonları ve farklı hız akışıyla IPTables ve eski flood eklentisini atlatıp sunucuya saldırı yapabiliyor.Fixini Paylaşıyorum Sıkıntısı Olan Arkadaşlar hemen uygulasınlar.Bazı çoluk çocuklar ellerine oyuncak geçince firmalara saldırıp ekmekleriyle oynamaya çalışıyorlar.Dediğim kişiler kendilerini biliyorlar eminim o kişiler yorumda atıcaktır kendini belli etmeden uzatmadan eklenti kaynak kodlarını veriyorum

  PHP- Kodu:
  #include <amxmodx> 
  #include <orpheu> 
  #define PLUGIN "Anti flood" 
  #define VERSION "1.1" 
  #define AUTHOR "kanagava" 
  //native halflife_time ( ) 
  // Ajustes menores al plug-in 
  new MAX_WARN=// El número de advertencias después de que la IP se prohibió recomendado [1-2] 
  new CONN_TIME=// Tiempo mínimo entre conexiones al servidor para permitir 
  // (Si las conexiones entre segundo conn_time más pequeños de la prueba) se recomienda [1-3] 
  new CONN_TIME_IP=// El tiempo mínimo entre las conexiones de una IP a emitir advertencias recomendadas [1-5] 
  new RST_WARN_TIME_IP=10 // Tiempo máximo entre las conexiones de una IP a restablecer advertencias 
  // Necesidad [RST_WARN_TIME_IP>CONN_TIME_IP] 

  new Msg[256
  new 
  OrpheuHook:handlePrintf 
  new ip_list[5][16
  new 
  time_list[5
  new 
  warn_list[5
  new 
  old_time 
  new registered 
  public plugin_init() 

      
  register_plugin(PLUGINVERSIONAUTHOR
      
  set_task(5.0"regfunctions")  
      
  register_srvcmd("floodlist","floodlist")  


  public 
  regfunctions() 

      
  //log_amx("try to reg_func") 
      
  OrpheuRegisterHook(OrpheuGetFunction("SV_ConnectClient"),"OnSV_ConnectClientPre"OrpheuHookPre
      
  OrpheuRegisterHook(OrpheuGetFunction("SV_ConnectClient"),"OnSV_ConnectClientPost"OrpheuHookPost
      
  server_cmd("mp_logecho 1"
      
  server_cmd("log on"


  public 
  OrpheuHookReturn:OnSV_ConnectClientPre() 

      
  registered=
      
  if(get_systime()-old_time <= CONN_TIME
      { 
          
  //log_amx("Reg %d %d ",halflife_time ( ), get_systime()) 
          
  handlePrintf OrpheuRegisterHookOrpheuGetFunction"Con_Printf" ), "Con_Printf" OrpheuHookPre); 
          
  registered=
          
  //log_amx("Reg %d %d ",halflife_time ( ), get_systime()) 
      

      
  old_time=get_systime() 
      return 
  OrpheuIgnored  public 
  OrpheuHookReturn:OnSV_ConnectClientPost() 

      if(
  registered
      { 
          
  OrpheuUnregisterHook(handlePrintf
          
  //log_amx("Unreg %d %d ",halflife_time ( ), get_systime()) 
      

      return 
  OrpheuIgnored


  public 
  OrpheuHookReturn:Con_Printf(const a[], const message[] ) 

      
  registered=
      
  if (containi(message,"^" connectedaddress ^"")!=-1
      { 
          new 
  msg[256
          
  copy(msg,255,message
          
  checkip(msg
      } 
      return 
  OrpheuIgnored


  public 
  floodlist() 

      new 
  h_time[32
      
  console_print(0,"Floodding IP list by Dan'ka :D"
      for (new 
  i=0;i<5;i++) 
          {    if(
  time_list[i]!=0
      { 
          
  format_time h_time,31"%d.%m %H:%M:%S",time_list[i]) 
          
  console_print(0,"[%d] [IP %s] [TIME %s]   [WARN's %d]",i,ip_list[i],h_time,warn_list[i]) 
      }   public 
  checkip(message[]) 

      new 
  len=255 
      
  new temp_right[256],temp_left[256],conn_ip[256
      
  formatexMsg,charsmaxMsg ),"%s"message ); 
      
  split(Msgtemp_leftlentemp_rightlen"^" connectedaddress ^""
      
  strtok(temp_rightconn_iplentemp_rightlen':'
      new 
  mintime 
      
  new replace_index 
      mintime
  =get_systime() 
      for (new 
  i=0;i<5;i++) 
      { 
          if (
  time_list[i]<mintime 
          { 
              
  mintime=time_list[i
              
  replace_index=
          

          
      } 
      new 
  ipwarn 
      ipwarn
  =false 
      
  for (new i=0;i<5;i++) 
      {    
          if (
  equal(conn_ip,ip_list[i]) && !equal(conn_ip,"")) 
          { 
              if ((
  get_systime()-time_list[i])<CONN_TIME_IP
              { 
                  
  warn_list[i]=warn_list[i]+
                  
  if(warn_list[i]>MAX_WARN
                  { 
                      
  //log_amx("Ban %d %d ",halflife_time ( ), get_systime()) 
                      
  log_amx("[NOFLOOD] Connection flood detected from ip %s",conn_ip
                      
  server_cmd("addip 120.0 %s",conn_ip
                  } 
              } 
              else 
              { 
                  if ((
  get_systime()-time_list[i])>RST_WARN_TIME_IP
                      
  warn_list[i]=
              

                  
              
  time_list[i]=get_systime() 
              
  ipwarn=true 
              
  break 
          } 
      } 
          
      if (!
  ipwarn
      { 
          
  warn_list[replace_index]=
          time_list
  [replace_index]=get_systime() 
          
  copy(ip_list[replace_index],15,conn_ip
      } 

  PHP, Linux, Clustering, Access list birlikteliği..
 • Sponsor Reklam
 • 04-02-2013, 17:55:28
  #2
  1/2
  Ellerine sağlık kardeşim.Serverime son zamanlarda fazlasıyla saldırı alıyordum bende.Çok işime yaradı ellerine emeğine sağlık teşekkür ederim.
 • 04-02-2013, 18:18:44
  #3
  1/2
  paylaşım için teşekürler alper IPTables kulanmayanlar için ideal bende deniyorum
  2004 - 2012
 • 04-02-2013, 18:29:50
  #4
  1/2
  Teşekkür ederim kardeşim paylaşım için çalışıyorsun yapıyorsun emeğine sağlık işime yaradı benimde..