• 04-08-2013, 17:40:31
  #1
  1/2
  Koçluk Soruları ile Koçluk Sertifika Programları
  Koçluk, ülkemizde de artan bir ilgiye muhatap olmaktadır. Bu ilgi ile bağlantılı olarak, koçluk hizmeti ve koçluk eğitimi verenler gün geçtikçe artmaktadır. Bu eğitimlerin yetkinlik bazlı olup olmadıkları, kapsamları, nitelikleri çok önem arz etmektedir.

  Yetkinlik: Koçluk eğitiminin içeriği, niteliği konusunu, eğitimin yetkin kişilerce verilip verilmediğini sorgulanması gereken alanlardır. Süre: En az 60 saat üzeri programlar tercih edilmesi önerilmektedir.

  Sertifika: Koçluk Eğitimleri sonunda verilen sertifikalar kişisel gelişim programları kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısı ile herhangi bir bakanlık, üniversite, Yüksek Öğretim Kurumu ya da resmi kurum ile bağlantısı yoktur.
  Üniversiteler gibi çeşitli kurumlar ile birlikte / ortaklaşa düzenlenen programlar da kişisel gelişim programı kapsamındadır.
  Alacağınız eğitim dünyada koçluğun gelişimine, geçtiğimiz 30 yılda biriktirilen etik değerlere uygun eğitimler olmalıdır.
  • Katılacağınız koçluk programların size neler katacak
  • Eğitimin içeriği
  • Eğitim sonunda ne kadar donanlımı hale geleceğiniz,
  • Verilen eğitimin uluslar arası koçluk standartlarında olup olmadığı,
  • Bu standardın nasıl tespit edildiği,
  • Eğitimi verenlerin koçluk tecrübeleri ve koçluk eğitimleri önem arz etmektedir.

  Dünyada Koçluk Örgütlenmeleri: Koçluğun yaygın olduğu ülkelerde, koçluk mesleği ve etik kuralları sivil toplum kuruluşları tarafından konan etik değerler ve prensipler çerçevesinde yürütülmektedir. Mesleki akreditasyon kuralları, üyelikler, yetkinlikler sivil toplum kuruluşları tarafından konulan kriterler ile sağlanmaktadır.

  Uluslar Arası Koçluk Sertifikası: Çeşitli koçluk sertifikalarını sunan kişi ya da kuruluşlar “Uluslar arası geçerliliği olan” ibaresini kullanmaktadırlar. “Uluslar arası” kelimesi kulağa hoş gelmesinin ve programın zenginliğini işaret etmesinin yanı sıra en azından uluslar arası koçluk kurumları ile bağlantıyı işaret emmesi beklenmelidir.
  • Hangi amaçla “uluslar arası” ifadesi kullanılmaktadır?
  • Kulağa hoş gelsin diye mi yoksa kursun niteliğinden dolayı mı?
  • Ya da eğitmenleri yabancı olduğu için mi sertifikaları uluslar arası niteliğe sahip?
  • “Koçluk Programına “Uluslar arası” nitelik katan nedir?”

  • Sizin koçluk programınızı uluslar arası yapan özellik nedir?

  • Yurtdışında koçluk ile ilgili bir kurum ile bir bağlantınız mı var? Bu yüzden mi “uluslar arası sertifikadan” bahsediyorsunuz?

  • Eğer varsa bu uluslar arası kurum hangi kurumdur? Bu kurumun adı var mı?

  • Böyle bir kurum varsa bu kurumun web sitesi var mı?

  • Sizin (sertifika programını veren kurumun) bu uluslar arası kurum ile olan bağlantınız/ilişkiniz nedir?

  • Bu kurumun şubesi misiniz? Bu kuruma üyemi siniz? Ya da nasıl bir bağlantı söz konusudur?

  • Bu kurumla olan bağlantınızı gösteren belge ve bilgileri bizimle paylaşabilir misiz? Söz konusu kurum ile ilgili bağlantıları web sitesi, üyelik belgesi, ya da belgelerini görmemiz mümkün müdür?

  • Verdiğiniz koçluk kursunun bu kurum ile ilgisi nedir? Bu programın “uluslara arası” olmasını temin eden nedir?

  • Kursu veren kişi(ler)in uluslar arası koçluk kurumlarından birine üye olması, verilen kurusu ne ölçüde uluslar arası yapar?

  • Verdiğiniz eğitimin içeriğini inceleyin, karşılaştırın.

  • Kursun toplam süresi, süreç boyunca yapılan uygulamalar hakkında bilgi isteyin.

  • Kurs tamamladıktan sonraki süreçte (varsa) mentorluk, süpervizorluk, danışmanlık hizmetleri kapsam ve içeriği konusunda bilgi isteyin.

  • Kursta öğrendiklerinizi uygulamaya almada ne kadar destek alabileceğiniz konusunda anlamaya çalışın.

  • Kursta verilecek ek materyallerin formatını sorun; “fotokopi”, “kitap”, “dosya”,”ders notu” CD, DVD formatının hangisinde verileceğini ve yazarlarını sorun.

  • Kursta geçecek süreyi sorun. Toplam verilecek eğitim saati karşılaştırması yapın.

  Uluslar arası onay konusunun önemi şuradan gelmektedir; Koçluk kurumu Sivil Toplum Kuruluşları tarafından regüle edilmekte, etik kuralları ve akreditasyon işlemleri bu kurumlar tarafından yürütülmektedir.
  Bu kurumlar tarafından onaylı eğitimler Uluslar arası koçluk standartlarına uyduğu anlamına gelir. Böyle bir bağlantının olmaması ise koçluk eğitimini verenler kendi tecrübeleri ile kendi standartlarında eğitim ortaya koymaya çalışmaktadırlar.
  • Bu soruları soruduğunuzda alacağınız cevapları hafızanızda (defterinize) not edin.
  • Uluslar arası bir kurumdan bahsederken web sitesinin olup olmadığını not edin.
  • Uluslar arası kurum ile koçluk alacağınız kurumun somut bağlantısını not edin.
  • Özellikle kurs programının uluslar arası onayından söz ediliyorsa bu bağlantının sorgulanmasında alacağınız cevapları not edin.
  • Araştırmalarınız sırasında en az iki sertifika programını karşılaştırarak, aldığınız notları değerlendirerek kararınızı verin.
  Önce koçluğu ve programları kavramanızı ve daha sonra kurs seçim aşamasına geçmeniz durumunda, ne istediğinizi bilerek eğitimi seçebilirsiniz.

  Koçluk eğitimlerinde ve koçluk hizmetlerinde Uluslar arası Koçluk Kurumu olan Association for Coaching International © Etik Kurallarına göre çalışmayı ilke edinmiş olan ELMAS Koçluk ve Gelişim Merkezi web sitemizden yararlanabilirsiniz.

  ELMAS Koçluk ve Gelişim Merkezi
  www.ElmasKocluk.com

  Online Canlı Eğitim Seçenekleri İle Koçluk Sertifika Programları
  http://elmaskocluk.com/program-detay...ogramlari.aspx
 • Sponsor Reklam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319