tam kesin olmasada Türk olduğu sanılıyor. kendisi konuşmalarında da Türk olduğunu vurgulamış ayrıca Şa-to soyundan geliyormuş sanırım kök Türklerin devamı olan bir soymuş. sonradan zaten moğollarda Türkleşen kavim olmuşlar.