Aspire
Koineks
 • 11-01-2011, 18:13:12
  #10
  1/2
  Her zaman şunu savunurum ima etme direk söyle anlayamıyorum. Okulda çok kız kaçırdım bu yüzden.
  Elveda Deniz..Hayallerimi dalgalarına gömüyorum uykularına dalıyorum bilmeni isterdim...
 • Sponsor Reklam
 • 11-01-2011, 18:14:30
  #11
  1/2
  AnTiBiy0tiq adlı üyeden alıntı
  Şeriat gelsin istersen? haremlik selamlık yapmışlar okulda yemekhaneleri.45 cm'den yaklaşmayacaksınız birbirinize. varmı böyle geri kafalılık.
  sen sus olm sizin okuldaki kızlar izmirde başka hiç bi okulda yok (ün bakımından )
  Sıfır Uğraş 15 Günde 5-10 adsense kazanç sağlayan site sahibi olmak için pm atabilirsiniz.
 • 11-01-2011, 18:15:38
  #12
  1/2
  GuNGoR35 adlı üyeden alıntı
  sen sus olm sizin okuldaki kızlar izmirde başka hiç bi okulda yok (ün bakımından )
  o okulu da değiştirdim merak etme başka yerdeyim bu sene.
 • 11-01-2011, 18:20:29
  #13
  1/2
  AnTiBiy0tiq adlı üyeden alıntı
  Şeriat gelsin istersen? haremlik selamlık yapmışlar okulda yemekhaneleri.45 cm'den yaklaşmayacaksınız birbirinize. varmı böyle geri kafalılık.
  çok haklısınız
  belki gençler kendilerine hakim olamıyor olabilir ancak bu bu kadar kısıtlamayı gerektirmez,
  senin bacın ordaysa bakıyorlarsa falan dersen
  sen hiç başkasının bacısına bakmadınmı?

  yani bu konuda ne kadar kısıtlama getirirsen bu işler o kadar zorlaşır. Çok serbestte demiyorum, hem müdür etekleri uzun tutsa disipline önem verse bu kadar saçmalığa gerek varmı ?

  zorla güzellik olmaz
  insan özgür olursa doğru yolu bulur, sen şeriatı getirip zorla kafasına basa basa birşey yaptırırsan hayır gelmez!
  pişmeden iman etmenin ne faydası var
  çünkü
  "parayla imanın kimde olduğu belli olmaz"
 • 11-01-2011, 18:23:21
  #14
  1/2
  AnTiBiy0tiq adlı üyeden alıntı
  Şeriat gelsin istersen? haremlik selamlık yapmışlar okulda yemekhaneleri.45 cm'den yaklaşmayacaksınız birbirinize. varmı böyle geri kafalılık.
  Kafalarin degil baska seylerin onde olmasini istiyorsunuz demek sizde ozaman. Belli

  seriat olmaz Turkiye'de zaten sahsen karsiyim. Ama bu tutumda yanlis hemen bise oluyor ahan seriat ahan laiklik. Asil geri kafalilik bu
 • 11-01-2011, 18:30:19
  #15
  1/2
  korcerrah adlı üyeden alıntı
  Kafalarin degil baska seylerin onde olmasini istiyorsunuz demek sizde ozaman. Belli

  seriat olmaz Turkiye'de zaten sahsen karsiyim. Ama bu tutumda yanlis hemen bise oluyor ahan seriat ahan laiklik. Asil geri kafalilik bu
  bugün bu olur yarın daha beterleri. siz bu yapılan şeyi savunuyorsanız zaten tartışmaya bile tenezzül etmem.
 • 11-01-2011, 18:33:38
  #16
  1/2
  AnTiBiy0tiq adlı üyeden alıntı
  bugün bu olur yarın daha beterleri. siz bu yapılan şeyi savunuyorsanız zaten tartışmaya bile tenezzül etmem.
  seriat degilde o duruma getirmelerinin nedeni zaten senin gibi tenezzulunu baska yerlerde kullanan kisilerdir. Haklisin sende kendini savunuyorusn
 • 11-01-2011, 18:33:57
  #17
  1/2
  Alıntı
  Şeriat,
  Arapça kökenli bir sözcük olup; "yol, mezhep, metod, âdet, insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol" anlamına gelir.

  Dinimizdeki terimsel anlamı ise "ilâhî emir ve yasaklar toplamı", "Kutsal kitabımız Kur'an'ın âyetleri, Peygamberimiz olan Hz.Muhammed(sallallahualeyhivesellem)'in söz ve fiilleri (sünnet/hadis) ve İslâm bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları hususlara dayanan ilâhî kanun"dur.


  Bu açıdan anlam olarak din terimine benzeyen şeriat teriminin din teriminden farklılığı kullanım şeklindedir. Zira şeriat, "dinin insan eylemlerine (amel) ilişkin hükümlerinin bütünü", "dinin dışa yansıyan görüntüsü ve dünya ile ilgili hükümlerinin tamamı", "İslam Hukuku" gibi anlamlar için kullanılmaktadır.

  Kısaca dini hükümlerin bütünü ve dinin dünyevi ve maddi yönü olarak tanımlanabilir.  Şeriat sözcüğü şer' sözcüğü ile aynı kökten gelmektedir. Bu sözcük beyan etmek anlamında olup, şeriat koymak manasında da kullanılır.

  Şeriat koyana "Şâri'"denir. İslam dininine göre tek şâri' yani şeriat koyucu (yani kural/hukuk koyucu) ALLAH'tır. rabbil alemin'e bundan dolayı "Şâri-i Hâkim" veya "Şâri-i Mübîn" denildiği de olur.

  Ayrıca, İslam dininde peygamberler Allah'ın hükümlerini yani şeriatını ortaya koydukları ve insanlara haber verdikleri nedeniyle şari olarak anılabilirler. Şeriat sözcüğünün çoğulu "şerâyi"dir.

  Şerîat kelimesi diğer kanunlar için de kullanılabilir. "Musa'nın şerîatı", "Zerdüşt şerîatı" gibi. Kelimenin terim anlamı Mekke'de inen şu âyette görülür: "Sonra seni bu işte apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Hakkı bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma" (el-Câsiye, 45/18).


  Peygamberimizden önce de birçok peygamber gelmiştir, bu peygamberlerin bazılarıda Allah tarafından yeni bir şeriat yani kanun ile gönderilmiştir.Peygamberimiz'in getirdiği şeriat ta önceki şeriatların bir devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir.

  Bu,Kur'an'ı Kerimin şu ayetinde görülebilir: "Allah dini doğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemeniz hususunda Nuh'a tavsiye ettiği, sana vahyettiğimiz, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiyede bulunduğumuz dinle ilgili hususları size şerîat olarak koydu” (eş-Şûrâ, 42/13). .


  ŞERİATIN ÜÇ ANA BÖLÜMÜ
  İslam hukuku (fıkıh) alimleri, şeriatı üç ana bölümde incelemiştir: İbadetler, muâmeleler ve ceza hukuku.


  İbadetler:

  İbadet İslam'da, genel olarak Allah'ın hoşnut ve razı olduğu her çeşit eylemi kapsamına alır. Özel anlamda ise, âyet ve hadislerde özel şekil ve şartları belirlenen ibadetlerin uygulanması kastedilir. Namaz, oruç, hac, zekât ve kurban bu ibadetlere örnek olarak verilebilir.


  Muameleler:

  İnsanlar arasında medenî, ticarî, ekonomik ve sosyal bütün ilişkileri, insanların devletle ve devletlerin de birbirleriyle münasebetleri bu bölümde yer alır.

  İslam dini doğumdan ölüme kadar evlenme, boşanma, nafaka, velâyet, vekâlet, vesâyet, miras, alış-veriş gibi toplum hayatının gereği olan tüm medenî muâmelelere ve hatta devletler hukukuna ait hükümler getirmiştir.


  Ceza hukuku:

  İslam şeriatının kullanımda olduğu bir İslam ülkesinde, İslam dininin emir ve yasaklarına uymayan ve/veya toplumsal düzeni bozmaya çalışan kimselere karşı verilecek bedeni, mali veya caydırıcı bazı cezai hükümleri kapsar


  İSLAM ŞERİATININ KAYNAKLARI

  İslam şeriatı klasik olarak temelde dört delile dayanır.Bunlar Şer'i deliller olarak da anılan:
  Kitap Kur'an, Sünnet, İcmâ' ve Kıyas'tır.

  Kitap (Kur'an, içerdiği hükümler)

  Sünnet(İslam'ın son peygamberi Muhammed'in söz ve fiilleri)

  İcmâ' (İslam bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları konular)

  Kıyas (birbirine benzeyen meselelerin hükümlerinde de benzerlik bulunması)


  ŞERİATI KİMLER İSTEMEZ?
  Açık açık söylemek gerekirse;
  içki üretenler,içki satanlar,meyhaneciler,kumarbazlar ve kumarhaneler,zengin fuhuşçular,zengin ve gününü gün eden işadamları,

  uçkurcular,faiz ile beslenen patronlar,devleti dolandıranlar,rüşvetçiler,rüşvet ile beslenenler,büyük hırsızlar(yani malı büyük götüren patronlar),yalancılar,

  karı tüccarları,vücudunu satılığa çıkaran süslü kokonalar,kafirler,mason ve yahudiler,her türlü dış güçler vs.. bunlardan bazıları...


  ŞERİAT ALLAH'IN KANUNU OLDUĞUNA GÖRE
  Buraya kadar anladık ki;şeriat,Allah'ın insanların hayatlarını düzene ve nizama sokmaları için gönderdiği kanunların tümüdür.

  Yaratılanı en iyi yaratan bildiğinden dolayı onların hastalıklarına neyin şifa olacağını ve ilacını da en iyi ALLAH bilir.

  Dolayısıyla bizim dertlerimizin yegane çaresi islamdadır.

  İslam'ı hayat ölçüsü yapan milletler yükselmiş,dünya devleti haline gelmiştir.İslamı bir kenara koyarak kul kanunlarını esas alanlar ise alçalmış,kendi başında türeyen binlerce bela ile başedemez hale gelmiştir.


  Şu kesin olarak bilinmeliki,insanların koyduğu kanunlar bir çare olamamktadır.Çare olmamakla birlikte insanlara itiraz hakkı vermekte,boşluklar meydana getirmektedir.

  Kanunlar kullara bırakıldığı zaman işin içine menfaat ve keyfiyet girebilmekte adalet uygulanamamaktadır.


  Şeriatın her sorunda kesin çüzüm olduğuna dair bir örnek yeterli olacaktır.Osmanlı devletinde uygulanan şeriat ile zirvelere çıkılmıştır.Mesela 600 küsürlük osmanlı döneminde 7 yahut 8 kere hırsızlık olayına rastlandığı kaydedilmiştir.

  Günümüzde her mahalle ve semtte yaşanan hırsızlık ve alenen gündüz gözü ile yaşanan kapkaçlar bize aradaki uçurumu göstermeye yeter ve artar.


  Her müslüman şeriatı dünya hayatına hakim kılması için ALLAH'a dua etmelidir.Balığın suda rahat ettiği gibi müslümanlar,şeriatta rahat ederler...

  Kaynak : http://forum.islamiyet.gen.tr/fikih-...iat-nedir.html

  Senin öyle düşünmenin karşılığında benim böyle düşünmen normal gelmeli

  Düşünceler özgürdür.
  PSD to [ Html + Css + jQuery ] - En kaliteli ve en uygun!
 • 11-01-2011, 18:34:21
  #18
  1/2
  ah medya.
  Arayüz Tasarımı ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler.