major dışında bütün kodlar eklenmiştir konu günceldir