PHP- Kodu:
function vote_up(){
    $(
"a.vote_up").click(function(){
    
the_id = $(this).attr('id');
    $(
this).parent().html("<img src='" home "/img/spinner.gif'/>");
    $(
"span#votes_count"+the_id).fadeOut("fast");
        $.
ajax({
            
type"POST",
            
data"action=vote_up&id="+$(this).attr("id"),
            
urlhome "/ajax.php",
            
success: function(msg)
            {
                $(
"span#votes_count"+the_id).html(msg);
                $(
"span#votes_count"+the_id).fadeIn();
                $(
"span#vote_buttons"+the_id).remove();
            }, 
            
error: function(msg) { 
                $.
msgBox({ title"Uyarı"content'Oylama Sırasında Hata Meydana Geldi!'}); 
            } 
        });
    });
}
function 
vote_down(){    
    $(
"a.vote_down").click(function(){
    
the_id = $(this).attr('id');
    $(
this).parent().html("<img src='" home "/img/spinner.gif'/>");
        $.
ajax({
            
type"POST",
            
data"action=vote_down&id="+$(this).attr("id"),
            
urlhome "/ajax.php",
            
success: function(msg)
            {
                $(
"span#votes_count"+the_id).fadeOut();
                $(
"span#votes_count"+the_id).html(msg);
                $(
"span#votes_count"+the_id).fadeIn();
                $(
"span#vote_buttons"+the_id).remove();
            }, 
            
error: function(msg) { 
                $.
msgBox({ title"Uyarı"content'Oylama Sırasında Hata Meydana Geldi!'}); 
            } 
        });
    });

bu kodda ne hata var ?

ilk tıkladığımda tetiklemiyor, ikinci tıkladığımda tetikliyor. Bu sefer ajax dan sonuç 2 kez dönüyor.

Yani makalenin oylama sonucu 11 ise.
2 kere tetikliyor 9 a düşüyor.