Koineks
 • 19-08-2013, 21:42:32
  #1
  1/2
  html ile kodlanmış giriş sayfasını resimdeki gibi yapmak istiyorum yarıya kadar geldim ama yapamadım

  html kodu
  <table><td width="100%><div class="_7d _6_ _76"><h1 class="inlineBlock _4-dt _6n _6s _6v" style="padding: 42px 0px 0px; font-size: 28px; line-height: 36px;"> Enjoy The Freedom Of Social Network!</h1><div class="mtl pbm"><p font-size: 16px;><h4>Join Millions of people having fun and making new friends on Nairatrain.com every day.</h4> <p><img src='YOUR IMAGE URL HERE'/></td><td width='100%'><td align="left"> {block_decorator name="box" type="empty" addClass="ow_table_1 ow_form"}
  {if isset($notValidInviteCode)}
    
  {else}
    {if $step == 1}
    
  
  
      {if !empty($joinConnectHook)}
       
  
      {/if}
    {/if}
  
     {form name=joinForm}
      <table class="ow_table_1 ow_form">
        {if $displayAccountType==true}
        
          
       
         
        </tr>
        <tr class="ow_tr_delimiter"><td></td></tr>
        {/if}
        {foreach from=$questionArray key='section' item='questions' name='section'}
          
          {foreach from=$questions item='question' name='question'}
            <tr class="{if !empty($question.trClass)}{$question.trClass}{/if} {if empty($section)}ow_tr_first{/if} {if $smarty.foreach.question.last && $question.name!='password'}ow_tr_last{/if}">
              <td class="ow_label">
                {label name=$question.name}
              </td>
              <td class="ow_value">
                {input name=$question.name}
                <div style="height:1px;"></div>
                {error name=$question.name}
              </td>
             
            </tr>
            {if $question.name=='password'}
              <tr class="{if !empty($question.trClass) && $question.trClass == 'ow_alt1'}ow_alt2{else}ow_alt1{/if} {if $smarty.foreach.question.last}ow_tr_last{/if}">
                <td class="ow_label">
                  {label name='repeatPassword'}
                </td>
                <td class="ow_value">
                  {input name='repeatPassword'}
                  <div style="height:1px;"></div>
                  {error name='repeatPassword'}
                </td>
               
              </tr>
            {/if}
          {/foreach}
          {if !empty($section)}<tr class="ow_tr_delimiter"><td></td></tr>{/if}
        {/foreach}
        {if $isLastStep}
          {if $display_photo}
  
            <tr class="{cycle name=userPhoto values='ow_alt1,ow_alt2'} ow_tr_last">
              <td class="ow_label">
                {label name='userPhoto'}
              </td>
              <td class="ow_value">
                {input name='userPhoto'}
                <div style="height:1px;"></div>
                {error name='userPhoto'}
              </td>
              
            </tr>
            <tr class="ow_tr_delimiter"><td></td></tr>
          {/if}
          
          {if $display_terms_of_use}
            <tr class="ow_tr_first"><th colspan="3">{text key="base+questions_section_terms_of_use_label"}</th></tr>
            <tr class="{cycle name=userPhoto values='ow_alt1,ow_alt2'} ow_tr_last">
              <td class="ow_label">
                {label name='termOfUse'}
              </td>
              <td class="ow_value">
                {input name='termOfUse'}
                <div style="height:1px;"></div>
                {error name='termOfUse'}
              </td>
             
            
            </tr>
            <tr class="ow_tr_delimiter"><td></td></tr>
          {/if}
          {if $display_captcha}
            <tr class="ow_tr_first"><th colspan="3">{text key="base+questions_section_captcha_label"}</th></tr>
            <tr class="{cycle name=captchaField values='ow_alt1,ow_alt2'} ow_tr_last" >
              <td colspan="3" class="ow_center">
                <div style='padding:10px;'>
                  {input name='captchaField'}
                  <div style="height:1px;"></div>
                  {error name='captchaField'}
                </div>
              </td>
            </tr>
          {/if}
          <tr class="ow_tr_delimiter"><td></td></tr>
        {/if}
      </table>
      <div class="clearfix">
        <div class="ow_right">
          {submit name='joinSubmit'}
        </div>
      </div>
    {/form}
  
  {/if}
  {/block_decorator}</td></table>
  yardımlarınızı bekliyorum
  Benimistanbul yeni sosyal ağınız
 • Sponsor Reklam
 • 20-08-2013, 17:05:01
  #2
  1/2
  Önemli olan girişleri yapabileceğin input ve butonları oluşturmak. Tasarım kısmı kolay. Şu an database 'de bilgileri tutuyormu?
 • 23-08-2013, 22:38:25
  #3
  1/2
  pm gönderildi.
 • 24-08-2013, 19:44:10
  #4
  1/2
  konu güncel dir ücretli yapabilecek arkadaşlarda bekleniyor
  Benimistanbul yeni sosyal ağınız