Aspire
Koineks
Anket Sağlık mı Hotel mi?
Toplam Katılımcı Sayısı: 57
Sağlık mı Hotel mi?
hotel
%59,65 (34 Oy)
sağlık
%40,35 (23 Oy)