• 12-01-2017, 12:07:36
  #1
  1/2
  Merhaba değerli arkadaşlar bir arkadaşımın birden çok web sitesine ortak olacağım. Karşılığında para vereceğim ve bunu resmiyete dökerek bir sözleşme imzalamak istiyorum.

  Nasıl yazılmalı elinizde örnekler varsa gönderebilir misiniz lütfen
  ...
 • Sponsor Reklam
 • 12-01-2017, 23:50:19
  #2
  1/2
  alttaki sözleşmede boşlukları doldurup noterde 1 nüsha noterde 1 er tanede sizde kalmak üzere toplam 3 nüsha yaptırın.

  ………………………………………………………………… ADİ ORTAKLIĞI
  
  ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
  
  Bir taraftan ………………………………………………………………… Adresinde ikamet eden …………………..T.C. Kimlik numaralı …………………………………….. ,diğer taraftan………………………………………………………………….. Adresinde ikamet eden …………………………………T.C Kimlik numaralı …………………. …………………………….. Aşağıdaki şartlar muvacehesinde iş bu adi ortaklık mukavelesini tanzim ve imza etmişlerdir.
  
  Şöyle ki;
  
   
  
  1-ORTAKLIĞIN ÜNVANI:
  
  …………………………………………………………………. TİCARET
  
  2-ORAKLIĞIN MERKEZİ: ………………………………………………………………………
  
  3-ORTAKLIĞIN TİCARİ MEŞGALES İ:
  
  İkinci maddede belirtilen adreste, Bilgisayar proğramcılığı, her türlü şirket ve işletmelerin bilgisayar yazılım ve donanım desteklerini sağlamak, eğitimlerini vermek, web sitelerini kurmak ve yönetmek, bilişim eğitim merkezleri kurmak, yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımlarının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yönetim ve desteğinin verilmesi işleridir.
  
  4-ORTAKLIĞIN SERMAYESİ:
  
  Ortaklığın belli bir sermayesi mevcut olmayıp ortaklar,işin gereğince her bir ortak, …………………………………….. % 51,  ………………….. % 49 iştirak sermaye payları oranında iştirak edeceklerdir.
  
  5-KAR VE ZARAR TAKSİMİ:
  
  Kar ve zarar ortakların koymuş oldukları sermaye oranında yani ……………………………… %51 , ……….. ……………..%49 oranında iştirak edeceklerdir.
  
  6-ORTAKLIĞIN İDARESİ:
  
  Adi ortaklığın idaresi ortakların müşterek kararlarıyla sağlanacaktır. Ortakların şahsi borç ve taahhütleri ile tasarrufları hiçbir şekilde ortaklığı ilzam etmeyecektir. Bu tür şeylerden ortağın kendisi şahsen mesul olacaktır.
  
  7-ORTAKIĞIN SÜRESİ VE HİSSE DEVRİ:
  
  Adi ortaklık …………………. tarihinde başlayıp 20 yıl süre ile tesis edilmiştir.Ortaklar bu sürenin bitiminden bir ay evvel birbirlerine fesih ihbarında bulunmadıkları takdirde ortaklık bir o kadar süre daha uzar.Ancak ortaklar kendi aralarında anlaşarak her zaman için ortaklığa son verebilirler. Ortaklardan herhangi biri diğer ortağın yazılı muvafakatını almadan mevcut hisselerini ve sorumluluklarını her ne ad altında olursa olsun başkalarına devredemez.
  
  8-İş bu mukavelenamede bahis olunmayan hususlarda Borçlar kanunu umumi hükümlerinden yararlanılacaktır.İtilaf halinde önce ……………………. Mahkemeleri yetkilidir.
  
  9-   İş bu mukavele dört nüsha olarak hazırlanmış olup dokuz maddeden meydana gelmiştir ve ortaklarca okunarak imza altına alınmıştır.
  
   
  
  ORTAK                                                                          ORTAK
  
  AD SOYAD İMZA                                                              AD SOYAD İMZA
  
  T.C. NO: ……………                                                             T.C. NO: ………..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319