Elinde Olanların Belleğini ve Fiyatını Bildirmesi Yeterli