O domainlerden cep ile ilgili olanlardan %75 i atakanın