sayfo to ce eCPM leri kapa banlanabilirsin bu yüzden