internet bir bütündür amerikalısı falan olmaz sen doldur formu.