AdSense hesabýnýzýn önceden geçersiz týklama etkinliði yüzünden
durdurulmuþ bir hesapla alakalý olduðu bulundu, bu yüzden hesabýnýzý
durdurduk. Geçersiz týklama etkinliði üzerine hesabý durdurulan
yayýmcýlarýn AdSense'e katýlmalarýnda izin verilmez, ve AdSense'den
ödeme alamazlar. Hesabýnýzdaki kazanç etkilenen reklamverenlere uygun
þekilde geri ödenecektir.

Program Þartlar ve Koþullarýnda belirtildiði üzere, Google herhangi bir
yayýmcýnýn katýlýmýný sona erdirme hakkýný saklý tutar.

Saygýlar,
------------
Bu benim ilk hesabımdı niye böyle bir şeyler yazdılar.
Hesabımda sahte tıklama yok, fakat daha önce geçersiz tıklama yüzünden kapatılmış bir hesapla nasıl beni ilişkilendirdiler onu anlmamış değilim.

Tek yaptıgım yanlış sayılabilecek hareket, Adsense reklamlarını siteden kaldırmadan (kaldırmayı unutmusum)
Adsense ye yeni bir hesap için basvurmak. Cevabuda 1 ayı geçince siteye reklamları tekrar koymuştum. Bu da atılmam için sebeb değil heralde.
Pin kodu da yoldaydı gelince hatıra olarak saklarım artık