onun için tavsiteleri ingilizce yayınlayın. 1 yabancı 10 türke tekalmül ediyor.