sende bi bankaya gidemedin be hadi git de al şu doğanı