Adsense için site yapmak yasak değil. Ortalıkta yüzlercesi olan aynı sistemi kuran sitelere adsensein koyduğu resmi bir yasak da yok.