Adsense ' ye açıklayıcı bir mail at . Alacaklı adını değişebilirler .
Aynı site adına yeni hesap açamassın . ( Daha önce açılmış ise )