senin o küçük bir kod dediğinde XSS açığı mevcut

JavaScript Error show_ads.js (line 2) - AdSense Guidelines | Google Gruppi

burdan inceleyebilirsin

yakında güncelleme çıkar