artik tik olmus
sayfa görüntünemese bile ban sanıyorum