Ülkeye göre değişir 1, 0.5, 0.25, 0.1 verebilir...