Cıx alamazsın, tek dolarını bile koklatmazlar, 99 dolar ol yollamazlar