Sağol.
İşte buda kaliteli reklamların çıkması ile mümkün. Acaba yaz ondan dolayı % kaç kazançlara olumsuz bir etki olur sizce ?