peki tekrar koyunca bu adamlar gene aşırı tıklarsa ne yapacaZ? her seferinde kaldırıp mail atmayacaz herhalde :S