Tıkı saymıyor dğeil,mükerrer tık vardır,onu saymaz.