Dayımın çalıştığı bankaya bozduruyorum, masraf yok, bir ay kadar bekliyorum.