Ayrıca kargo ile istemişsen gelmiş olması gerekli idi düne kadar.