sanki son dönemde epeyce banlanan var gibi ?

gayet rahat banlıyor gibi geliyor banada