insanlar kendilerine küfrettirmek için ne kadar çok uğraş veriyor.