pes etmeyen arkadaşlara bir grup keriz gözüyle bakıyorum