2136549823 G 00
numarası citibank ın istanbul şubesi olabilir mi?
Ayrıca sondaki G Google anlamında mı yoksa