tıklatmaya yönlendirici her türlü uygulama yasaktır.