insanlar böyle işte insanları banlatmaktan ekmegine mani olmaktan zevk alıyorlar