Adsense kesinlikle hastalık değildir.Hastalık nedenidir.