baktımda sitenin anasayfasındaki kodlarda aynı kodlar.
sanmıyorum o kadar düşünebileceğini.