227 tık 85,44$
başka bir sitemde ise 306 tık 11,24$