düzeldi benimki
panelde ne gibi değişiklikler gözüne çarptı