Adamların kullandığı kod işte bu onu anlatmış arkadaş kanımca