google.com/adsense/account-settings

Mülkiyet Bilgileri
İçerik için AdSense: ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arama için AdSense: partner-pub-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tavsiyeler: ca-ref-pub-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx