adlogger reklamlarınızı gözetler. Tıklamaları kaydeder. eğer birileri birden fazla reklamlarınıza tıklarsa sizi uyarır. O reklamların belirlediğiniz zaman diliminde o ziyaretçiye çıkmamasını sağlar.

Geçersiz tıklamaları minimuma indirir.