Tez veya öğrenci makalelerinin satışı veya tanıtımı

bu sanırım