ASp ile mach adres ızleme

<% Option Explicit %>
<%
'<<<<< DECLARE ALL VARIABLES >>>>>'
Dim sRIPa
Dim sDate
Dim intRandom
Dim objFSO
Dim objTextFile
Dim sLine
Dim sMacAddr


'<<<<< OBTAIN CLIENT's IP ADDRESS >>>>>'
sRIPa = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")

'<<<<< OBTAIN DATE AND FORMAT FOR APPROPRIATE DHCP LOG EXTENSION >>>>>'
sDate = LEFT(FormatDateTime(Date, 1), 3)


'<<<<< REDIRECT BAD IP RANGES TO APPROPRIATE PAGE >>>>>'
If LEFT(sRIPa, 7) <> "255.255" Then

	Response.Redirect ("error_page.asp")

End If


'<<<<< CREATE TEMP FILE NAME - RANDOMLY GENERATED >>>>>'
Randomize
intRandom = Int((99999 - 11111 + 1) * Rnd + 1)


'<<<<< COPY THE DHCP LOG TO WORKING DIRECTORY>>>>>'
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
objFSO.CopyFile "C:\winnt\system32\dhcp\DhcpSrvLog." & _
        sDate, "C:\working\"
& intRandom & ".txt"
Set objFSO = Nothing


'<<<<< OBTAIN THE MAC ADDRESS FROM THE COPIED DHCP LOG >>>>>'
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile("C:\working\" & _
         intRandom & ".txt")

Do While Not objTextFile.AtEndOfStream
	sLine = objTextFile.ReadLine 

	If InStr(sLine, sRIPa) Then
		sMacAddr = LCASE(RIGHT(sLine,12))
	End If

Loop


'<<<<< CLEAN UP AND DELETE THE TEMPORARY FILE >>>>>'
objTextFile.Close
Set objTextFile = Nothing
objFSO.DeleteFile ("C:\working\" & intRandom & ".txt")
Set objFSO = Nothing


'<<<<< FORMAT THE MAC ADDRESS >>>>>'
sMacAddr = LEFT(sMacAddr, 4) & "." & MID(sMacAddr, 5, 4) & "." &
RIGHT(sMacAddr, 4)


'<<<<< GENERATE THE HTML OUTPUT >>>>>'
Response.Write ("<HTML><FORM><TABLE BORDER=0 ALIGN=LEFT><TR><TD>")
Response.Write ("<B>IP Address:</B></TD><TD><INPUT TYPE='TEXT'")
Response.Write (" SIZE=15 VALUE='" & sRIPa & "'>")
Response.Write ("</TD></TR>")
Response.Write ("<TR><TD><B>MAC Address:</B> </TD><TD>")
Response.Write ("<INPUT TYPE=TEXT SIZE=15 VALUE='" & sMacAddr)
Response.Write ("'></TD>")
Response.write ("</TR></TABLE></FORM></HTML>")

%>

Ayrıca Googlenın Mach adreslerını tespıt ettıgı genelde soylenen birşey.Sadece Duyum Tabiki.Nasıl bir sıstem kullandıgını bılmıyorum ama Google bir şekılde SİZ İP NİZİDE DEGISSENIZ ÇEREZLERIDE SILSENIZ AYNI BILGISAYARDAN GUN ICINDE YAPTIGINIZ 2.Cİ tıklamayı google bılıyor.

Zaten böyle bişey olmasa

Bugün 1 tıklama başına 20 dolar hatta 10 tıklamadan 200 dolar alınan zamanlar oldu.Hatta en kötü ihtimal forex ile ozaman GÜNDE 100 KEZ INTERNETI KOPARIP 100 KEZ CEREZLERI SILIP HER DEFASINDA GOOGLE REKLAMLARINA TIKLARSAK.her tıklama başına en kotu ıhtımal 1 dolar aldıgımızı farzedersek Günde 100 dolar yapar.

2 HESABIMIZ OLDUGUNU DÜŞÜNÜRSEK günde 200 dolar yapar.
Günde 200 dolar X 30 gün = 6 bin dolar.

Hatta canımız sıkıldı Bunu günde 50 keze düşürelim Ozaman en kotu ıhtımal 3000 dolar ?

Sizce bu mantıklımıdır..Ozaman ben yarından ıtıbaren MILYARDER olmaya başlayayım ne dersiniz ?

Bu arada bızzat arkadaşım yaşadı gunde 10 kez resetledı her gun.4.cü gununde google gecersız tıklamalardan banladı.

saygılar..