İki ihtimal %50şer.

Reklam veren az ve Bazı sözcük kombinasyonlarında reklam göstermiyor.